Стаття 705. Договір найму-продажу

1. За договором найму-продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару.

2. Покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором.

Коментар:

Норми статті 705 ЦК України застосовуються у випадку, коли договором роздрібної купівлі-продажу передбачено, що право власності на товар, переданий покупцеві, зберігається за продавцем до його оплати покупцем. Відповідна умова може бути включена до договору купівлі-продажу товару в кредит, зокрема у розстрочку.

До договір найму-продажу до переходу права власності на товар покупцеві застосовуються норми ЦК України про оренду майна (гл. 58).

Право власності переходить до покупця з моменту повної оплати товару, якщо інше не передбачено договором (наприклад, після сплати покупцем певної частини ціни товару).