Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування

1. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

Коментар:

З метою реалізації права дарувальника (або його спадкоємців) щодо розірвання договору дарування законом встановлений спеціальний строк позовної давності. Позовною давністю є строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ч. 1 ст. 256). Якщо загальний строк позовної давності становить три роки (ст. 257 ЦК), то до вимог про розірвання договору дарування встановлений скорочений строк позовної давності терміном 1 рік (такий виняток ґрунтується на вимогах ст. 258 ЦК). Перебіг позовної давності починається від дня коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261). Таким чином, обчислення строку позовної давності починається від дня, коли дарувальник довідався або повинен був довідатися про обставини, передбачені ст. 727 ЦК. У випадку виникнення поважних причин строк позовної давності може бути поновлений.