Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти

1. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти.

Коментар:

1. Незалежно від того в якій формі здійснюються рентні платежі (речами, грошима, роботами чи послугами), їх прострочення закон завжди пов'язує з відповідальністю платника за невиконання грошового зобов'язання, оскільки при всьому різноманітті форм рентних платежів грошовий еквівалент договору повинен бути визначений сторонами обов'язково.

2. Оскільки сплата процентів за ст. 536 ЦК не є видом цивільно-правової відповідальності у її традиційному розумінні, обов'язок по їх сплаті наступає у всіх випадках прострочення виплати ренти, навіть і в тому випадку, коли це відбулося не з вини платника ренти. Крім того сплата процентів за ст. 536 ЦК не є і видом неустойки, а відтак правила про визначення розміру неустойки та порядок її сплати до процентів, передбачених ст. 736 ЦК не застосовується.

3. У випадку, якщо сторони договору ренти не визначили розмір процентів, які підлягають сплаті за прострочення виплати ренти, для боржника наступає відповідальність за невиконання грошового зобов'язання, передбачена ч. 2 ст. 625 ЦК.