Стаття 738. Строк виплати ренти

1. Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти.

Коментар:

1. Періодичність виплати ренти не відноситься до категорії істотних умов договору (ч. 2 п. 1 ст. 638 ЦК), оскільки законом встановлена у вигляді загального правила щоквартальна періодичність її виплати. Поняття календарного кварталу, як різновиду способу визначення строку, цивільне законодавство не містить. Відповідно до п. 1 ст. 252 ЦК строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Згідно до п. 4 ст. 254 ЦК до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. У випадку, якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.

У випадку, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Оскільки рентні платежі повинні сплачуватися по закінченні кварталу, можна стверджувати, що ренту слід виплачувати на наступний день після закінчення останнього (третього) місяця календарного кварталу.

3. Норма коментованої статті носить диспозитивний характер, що дозволяє сторонам відступити від щоквартальної періодичності сплати ренти і встановити будь-яку іншу її періодичність: щомісячну, раз на півріччя або на рік.