Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.

2. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

Коментар:

1. У відповідності із положеннями ст. 323 ЦК ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, незалежно від того, отримано майно за плату чи безоплатно. Інше може бути встановлено договором або законом. Стаття 742 ЦК повторює загальне правило лише по відношенню до майна, переданого безоплатно. Правил про правові наслідки випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату, вона не містить. Отже, і у останньому випадку діє загальне правило ст. 323 ЦК. Норма ч. 1 ст. 742 ЦК носить імперативний характер і не може бути змінена угодою сторін. Якщо при випадковому знищенні або випадковому пошкодженні майна, переданого платнику ренти безоплатно сторони не вправі щось змінити у договорі, то при оплатній передачі майна сторони мають право домовитись інакше, ніж умови ризику, встановлені у законі. Платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.