Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)

1. Набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного утримання (догляду), відповідно до статті 334 цього Кодексу.

Коментар:

1. Момент виникнення права власності у набувача за договором виникає за нормами, встановленими ст. 334 ЦК.

Із змісту коментованої статті випливає, що право власності у набувача за договором, який вимагає нотаріального посвідчення, виникає з моменту такого посвідчення (ч. 3 ст. 334 ЦК), а за договором, який підлягає державній реєстрації, - з моменту такої реєстрації (ч. 4 ст. 334 ЦК). Отже, якщо за договором відчужується рухоме майно, то право власності на нього у набувача виникає з моменту нотаріального посвідчення, на нерухоме майно - з моменту державної реєстрації договору.

2. Коментована стаття містить імперативну норму, тому сторони не мають права визначити інший момент виникнення у набувача право власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду).