Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом

1. Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання (догляду).

У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

Коментар:

1. Коментована стаття присвячена випадку, коли право відчужувача на житло забезпечується за рахунок нерухомого майна (квартири, будинку), переданого за договором довічного утримання набувачеві. Право на проживання у відчужуваній квартирі (будинку) може бути передано третій особі, яку визначає відчужувач (у тому числі третій особі, на користь якої укладений договір у порядку ч. 4 ст. 746 ЦК, чи інший особі).

2. Надане житло повинне бути чітко визначене за допомогою визначення в договорі конкретної частини приміщення, її місцезнаходження та ін.