Стаття 781. Припинення договору найму

1. Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи - наймача, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем.

Коментар:

Коментована стаття передбачає спеціальні підстави для припинення договору найму. До них відносяться:

А) Смерть фізичної особи-наймача. Зазначене положення є диспозитивним та може бути змінене договором або законом. Сторони договору найму можуть передбачити, що в разі смерті фізичної особи - наймача договір найму зберігає свою силу, а права та обов'язки наймача переходять до спадкоємців померлого.

Смерть фізичної особи - наймодавця за загальним правилом не припиняє відносин найму.

Б) Ліквідація юридичної особи - наймача або наймодавця. В даному випадку мова йдеться про ліквідацію юридичної особи без правонаступництва (за рішенням засновників, в процедурі банкрутства тощо). Це правило кореспондує положенню ст. 609 ЦК України.

Крім того, договір найму припиняється і на загальних підставах, передбачених Главою 50 ЦК України (виконання, неможливість виконання, збіг боржника та кредитора в одній особі тощо).