Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату

1. Наймач має право відмовитися від договору прокату і повернути річ наймодавцеві у будь-який час.

2. Плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк договору, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування річчю.

Коментар:

Коментована стаття встановлює один з передбачених законом випадків, коли одна із сторін зобов'язання отримує право в односторонньому порядку відмовитися від його виконання. Наймач має право відмовитися від договору прокату та повернути річ наймодавцеві в будь-який час до закінчення строку дії договору прокату.

Відповідно до п. 4.6 Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, затвердженого наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 16 грудня 1999 р. N 46, наймач повинен повернути взяту напрокат річ в справному стані з урахуванням нормального зносу. Перевірка справності предмета прокату, його зовнішнього вигляду, наявності пломб виконується у пункті прокату (підприємстві, організації), а в разі доставки предмета прокату транспортними засобами наймодавця - працівником пункту (підприємства, організації) прокату вдома в наймача в його присутності.

Наймач зобов'язаний сплатити за користування предметом прокату за фактичний час користування. В разі якщо плата за прокат речі була сплачена наймачем за весь строк договору, при достроковому припиненні договору прокату невикористана сума оплати підлягає поверненню наймачеві. Разом з тим, на практиці наймодавцями можуть встановлюватися мінімальні строки прокату (година, доба тощо), і повернення наймачем речі раніше збігу такого строку не тягнутиме за собою перегляду плати за прокат.