Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу

1. Якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу.

2. Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).

Коментар:

У відносинах лізингу як правило відсутній договір між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником) майна, разом з цим це не виключає правового зв'язку між ними. Лізингоодержувач по суті стає третьою особою у договорі купівлі-продажу предмета лізингу, укладеному між лізингодавцем та продавцем (постачальником), та набуває прав стосовно отримання предмета лізингу, забезпечення його якості, справності, монтажу, запуску в експлуатацію, безоплатного усунення недоліків тощо.

Стаття, що коментується, встановлює суб'єкта відповідальності перед лізингоодержувачем за стан та якість предмета лізингу в залежності від того, хто здійснював вибір продавця. Якщо продавця обирав лізингоодержувач, лізингодавець звільняється від відповідальності за стан предмета лізингу. Відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо несе продавець. Якщо ж вибір продавця здійснював лізингодавець, він буде нести перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність разом з продавцем. Правила солідарної відповідальності встановлені ст. ст. 541, 543 ЦК.

Продавець (постачальник) також здійснює ремонт та технічне обслуговування предмета лізингу виключно тому, що такі обов'язки покладаються на нього договором між продавцем (постачальником) та лізингодавцем.