Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.

Коментар:

Відповідно до загальних положень цивільного законодавства (ст. 323 ЦК) ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачене договором або законом. Коментована стаття містить виключення із цього загального правила та покладає ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу на лізингоодержувача, хоча він не є власником речі, яку отримав в лізинг. Зазначене правило не є імперативним, отже, в законодавстві або в договорі лізингу чи купівлі-продажу (поставки) може бути передбачене покладення ризиків випадкового знищення або пошкодження лізингового майна на інших учасників лізингових відносин.

Друга частина коментованої статті покладає ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу на особу, яка прострочила виконання зобов'язання щодо передачі лізингового майна. Це правило стосується як випадків передачі предмета лізингу лізингоодержувачу (від продавця (постачальника) або від лізингодавця), так і зворотного процесу - повернення лізингового майна лізингоодержувачем лізингодавцю.