Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм

1. Поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором.

2. Капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором.

3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, не допускається без згоди наймача.

Коментар:

Правила коментованої статті є подібними до правил проведення ремонту об'єкту найму (оренди), закріплених у ст. 776 ЦК. Обов'язок проведення поточного ремонту житла покладається на наймача, а обов'язок проведення капітального ремонту - на наймодавця. Це правило є диспозитивним, отже в договорі можуть бути передбачені інші правила проведення ремонту житла (наприклад, сторони можуть домовитися, що наймач проводить капітальний ремонт квартири в рахунок майбутніх орендних платежів).

Частина 3 коментованої статті встановлює правило, відповідно до якого істотне переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане в найм, не допускається без згоди наймача, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом. На сьогодні, на жаль, широкої практики застосування даного положення немає.