Стаття 821. Строк договору найму житла

1. Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п'ять років.

2. До договору найму житла, укладеного на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються положення частини першої статті 816, положення статті 818 та статей 822 - 824 цього Кодексу.

Коментар:

Коментована стаття визначає строк дії договору найму житла. За загальним правилом, строк найму є договірною умовою та визначається сторонами. В разі невизначення сторонами договору строку житлового найму, цей договір вважається укладеним на п'ять років, тобто протягом цього строку наймодавець та наймач зобов'язані дотримуватися умов договору, і в разі продажу наймодавцем житла до нового власника перейдуть всі права та обов'язки наймодавця.

Частина 2 коментованої статті умовно поділяє договір житлового найму на два види: короткостроковий найм (договір, укладений на строк до одного року) та довгостроковий найм (договір, укладений на строк один рік та більше). Короткостроковий найм має ряд привілеїв щодо встановлення умов договору, до такого роду договору не застосовуються положення частини 1 статті 816 ЦК (щодо вказівки осіб, які проживають разом з наймачем), ст. 818 (щодо тимчасових мешканців), ст. 822 (щодо переважних прав наймача), ст. 823 (щодо можливості укладення договору піднайму) та ст. 824 (щодо заміни наймача й договорі найму житла).