Стаття 835. Припинення договору позички

1. Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій річ було передано в користування, якщо інше не встановлено договором.

Коментар:

Зобов'язання, що виникають із договору позички, припиняються на загальних підставах припинення зобов'язань, передбачених Главою 50 ЦК (загибель предмета позички та неможливість виконання, що виникла у зв'язку з цим, купівля предмета позички позичкодавцем і збіг боржника та кредитора в одній особі в результаті цього тощо). Коментована стаття визначає також спеціальне правило, відповідно до якого договір позички припиняється в разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - користувача. Таке правило пов'язано з переважно довірчим характером відносин позички. Однак воно не є імперативним, а отже договором може бути дозволене використання речі, наприклад спадкоємцями користувача. Ліквідація юридичної особи не передбачає правонаступництва, отже це є підставою для припинення будь-яких відносин за участю ліквідованої юридичної особи, в тому числі відносин позички.