Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно

1. Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

Коментар:

1. В зв'язку з виконанням договору підряду у фактичному володінні підрядника знаходяться майнові цінності, зокрема матеріали, інструменти, устаткування, будівлі, транспортні засоби і механізми, річ яка подається для обробки або переробки. Коментована норма встановлена на захист інтересів замовника, який залишаючись титульним власником зазначеного майна передає його у володіння і користування підряднику. Останній невжиттям заходів із збереження власності контрагента може спричинити повну втрату як всього майна або погіршення його якості, та окремих елементів. В такому випадку до нього є можливим застосуванням майнової відповідальності, яка встановлена з метою запобігання зменшених майнових активів замовника. Підрядник несе відповідальність за втрату або пошкодження майна замовника незалежно від правових підстав на яких він отримав його договори підряду, оренди, безоплатного користування майном і за відсутності належним чином одержаної правової підстави тощо. Підрядник відповідає за схоронність будь-якого майна замовника до якого він має доступ в зв'язку з виконання робіт.

Конкурентні заходи щодо збереження майна замовника можуть бути встановлені: 1) договором підряду; 2) нормативно-правовими актами; 3) за відсутності чітких вимог у договорі або в законодавстві вони визначаються із суті підрядного зобов'язання.

Такі заходи можуть полягати: 1) у забезпечені охорони майна працівниками підрядника або третіми особами на підставі договору укладеного підрядником від розкрадання, умисного знищення; 2) у проведення заходів які унеможливлюють знищення, пошкодження майна внаслідок недбайливого зберігання, дій працівників підрядної організації або третіх осіб пожежі.

Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими Міністерством з питань надзвичайних ситуацій N 126 від 19.10.2004 р., визначено конкретні заходи пожежної безпеки, які повинні здійснювати підрядник при виконання будівельних робіт.

В усякому випадку підрядник зобов'язаний вживати усіх можливих заходів по збереженню майна, застосовуючи навіть і ті, які прямо договором не визначені. До відносин із збереження майна підрядником можливо застосування правил про зберігання, встановлених гл. 66 ЦК України у тій частині, у якій вони не суперечать суті договору підряду. За загальним правилом виконання такого обов'язку підрядником здійснюється безоплатно, хоча сторони можуть визначити у договорі вид цього положення і встановити порядок і випадки оплатності таких дій. Підрядник може вимагати компенсації його витрат, які в нього виникли у зв'язку з забезпеченням схоронності майна за надзвичайних обставин і які неможливо було врахувати при укладанні договору.

Відповідальність підрядника за ст. 841 ЦК України настає з умови, наявності його вини у втраті або пошкодженні майна замовника на загальних підставах і може бути як договірною так і деліктною.

У договорах підряду на ведення реконструкції об'єкта і зокрема на діючому підприємстві на замовника може покладатися обов'язок по організації пожежної безпеки та інших заходів із забезпечення схоронності його об'єкта та іншого майна. В такому разі відповідальність підрядника можлива тільки у тому разу якщо втрата або пошкодження майна замовника, яке знаходилось у володіння підрядника відбулося внаслідок вчинення останнім винних дій.