Стаття 850. Сприяння замовника

1. Замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

2. Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням замовником договору.

Коментар:

1. Коментована стаття встановлює обов'язок замовника сприяти підряднику у виконанні роботи. У законодавстві конкретний перелік дій із сприяння відсутній. Правова природа підрядних відносин дозволяє зробити висновок, що дії замовника по сприянню не повинні бути тотожними діям підрядника, які він здійснює для виконання власних зобов'язань. Цей обов'язок замовником реалізується за умови передбачення у договорі одночасно трьох складових: випадків, обсягів та порядку сприяння. За невиконання обов'язків із сприяння замовник повинен відшкодувати підряднику спричинені ним збитки зокрема додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, підвищенням ціни роботи.

2. Частина 2 коментованої статті визначає правові наслідки дій або недогляду замовника, наслідком яких стала неможливість виконання роботи підрядником.