Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта

1. Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.

Коментар:

1. В частині 1 коментованої статті визначається правило віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття замовником у встановленому законом або договором порядку. Під прийняттям об'єкта необхідно розуміти не тільки прийняття об'єкта будівництва в цілому, але й прийняття окремих етапів робіт по ньому, враховуючи положення ч. 3 ст. 882 ЦК України.

В ч. 1 цієї статті вирішується питання віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження тільки щодо об'єкта будівництва. Питання ж щодо віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалів чи устаткування, вкладених в предмет підряду, вирішується відповідно до правил, встановлених ст. 842 ЦК України. Випадковість знищення (пошкодження) характеризується тим, що обставини, які спричинили такі наслідки виникли незалежно від волі сторін договору. В зв'язку з цим норми ч. 1 цієї статті містять виняток із загального правила, встановленого ЦК України щодо покладення тягара ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження на замовника (ч. 3 ст. 840 ЦК України). Ст. 855 ЦК України встановлює, що якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу. Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи, якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу.