Стаття 889. Обов'язки замовника

1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Коментар:

Після виконання підрядником обсягу робіт або закінчення певного етапу, замовник зобов'язаний йому сплатити встановлену у договорі певну ціну (це може бути як грошові кошти так і інше майно). Сторони можуть передбачити будь-який інший, зручний для них, алгоритм виконання робіт та розрахунку.

Замовник не може використовувати проектно-кошторисну документацію, яка складена підрядником, для цілей, необумовлених у договорі. Дані, які містяться в проектно-кошторисній документації є конфіденційними, з огляду на те, що замовникові забороняється передавати документацію та розголошувати третім особам їх зміст, без отриманої згоди підрядника. Встановлений обов'язок підлягає виконанню і після спливу строку дії договору, якщо інше не встановлено договором.

Положення статті передбачають також обов'язок замовника надавати послуги підрядникові, які необхідні для виконання відповідних проектних або пошукових робіт. Це можуть бути транспортні послуги, надання відповідного устаткування, необхідного для виконання робіт, тощо. Неодмінною умовою договору і обов'язком замовника є погодження готової проектно-кошторисної документації з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. Якщо вихідні данні змінюються в силу обставин, які не залежать від підрядника, замовник зобов'язується відшкодувати витрати, які поніс підрядник у зв'язку з такими змінами.

У разі виникнення спору з приводу недоліків складеної підрядником проектно-кошторисної документації та передання спору на вирішення суду замовник залучає підрядника до участі у справі. Статус підрядника визначатиметься процесуальним законодавством.