Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт

1. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.

2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Коментар:

Підрядник, у разі наявності порушень умов договору, зокрема недоліків розробленої та складеної ним проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, які як правило виявляються під час або після будівництва та у процесі експлуатації несе відповідальність згідно з чинним законодавством і положеннями встановленими у підписаному договорі на проведення проектних та пошукових робіт. Законодавець, встановивши обставини, за які відповідає підрядник, надає сторонам можливість самостійно встановлювати міру цієї відповідальності у вигляді дій підрядника.

Відшкодування збитків не звільняє підрядника від усунення недоліків у проектно-кошторисній документації та виконаних робіт. Причому усунути недоліки підрядник повинен за власний рахунок.