Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування

1. Перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи.

2. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.

Коментар:

1. Головним виконавцем договорів перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти є перевізник, яким можуть бути як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, так і транспортні організації, які мають права юридичної особи та яким надано право укладати договори перевезення безпосередньо або через свої підрозділи транспортними статутами (кодексами). Як зазначено в ч. 1 ст. 915 ЦК України, перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи. Тобто в коментованої статті містяться характерні ознаки транспорту загального користування, а саме: а) перевезення здійснюється юридичною особою, яка має на меті одержання прибутку; б) обов'язок цієї організації відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або виданої ліцензії, полягає у здійсненні перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи. Наприклад, автомобільний транспорт загального користування як підгалузь галузі транспорту покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в автомобільних перевезеннях. Його утворюють перевізники, автостанції, автовокзали, виконавці ремонту і технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів, вантажні термінали (автопорти), вантажні автомобільні станції та контейнерні пункти. Автомобільні транспортні засоби перевізників, що використовуються ними для надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів, відносяться до транспорту загального користування (ст. 2 ЗУ "Про автомобільний транспорт").

2. Із змісту ч. 2 коментованої статті випливає, що договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором. Віднесення договору перевезення до публічних договорів тягне застосування до відносин його сторін правил про публічний договір (див. коментар до ст. 633 ЦК України).