Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу

1. Страхування вантажів, пасажирів і багажу проводиться відповідно до закону.

Коментар:

Відповідно до коментованої статті, страхування вантажів, пасажирів і багажу проводиться відповідно до закону. Тобто дана норма має відсильний характер.

ЗУ "Про страхування" встановлюються дві форми страхування: добровільне та обов'язкове. Щодо зобов'язань із перевезень вантажів, пасажирів і багажу, то об'єктами добровільного страхування можуть бути: 1) страхування залізничного транспорту; 2) страхування наземного транспорту (крім залізничного); 3) страхування повітряного транспорту; 4) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 5) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 6) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 7) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 8) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 9) страхування відповідальності перед третіми особами.

В Україні передбачаються, в сфері зобов'язань із перевезень, наступні види обов'язкового страхування: 1) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 2) авіаційне страхування цивільної авіації; 3) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; 4) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; 5) страхування засобів водного транспорту; 6) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 7) страхування відповідальності морського судновласника.

Правове регулювання страхування об'єктів зобов'язань із перевезення здійснюється, також, транспортними кодексами (статутами). Так, за ПК України обов'язкове страхування здійснюється повітряним перевізником щодо членів екіпажу і авіаційного персоналу, які перебувають на борту повітряного судна, власних, орендованих та переданих їм в експлуатацію повітряних суден, а також своєї відповідальності щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим для перевезення; інших користувачів повітряного транспорту. При цьому, обов'язкове страхування здійснюється страховиками, які є членами Авіаційного страхового бюро. Відносно добровільного страхування, то воно можливе за бажанням пасажира чи іншого користувача повітряного транспорту шляхом укладення відповідного договору. З метою відшкодування шкоди потерпілим від авіаційної події, стихійного лиха і стимулювання профілактичної діяльності авіації України створюється страховий фонд безпеки авіації.

КТМ України регулює порядок укладення та виконання договору морського страхування (ст. ст. 239 - 276). Так, об'єктом морського страхування може бути будь-який пов'язаний з мореплавством майновий інтерес, як-то: судно, у тому числі і таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші види винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідальність судноволодільця і перевізника, а також ризик, взятий на себе страховиком (перестрахування).