Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

1. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Коментар:

Поклажодавець має право забрати річ у зберігача протягом всього строку зберігання, а після його закінчення стає зобов'язаний це зробити (стаття 948 ЦК України). Забравши річ у зберігача до закінчення строку зберігання поклажодавець зобов'язаний сплатити зберігачеві частину обумовленої сторонами плати за зберігання, пропорційно фактичному строку зберігання (стаття 946 ЦК України).

На випадок звернення поклажодавця до зберігача з вимогою повторно прийняти річ на зберігання після того, як поклажодавець достроково її забрав, але до спливу строку зберігання, доцільним вдається включати у договори зберігання умову про те, що у разі повернення речі поклажодавцю на вимогу останнього до закінчення строку зберігання дія договору зберігання припиняється за виключенням його умов про оплату послуг по зберіганню, дія яких припиняється після їх виконання у повному обсязі.