Стаття 954. Зберігання за законом

1. Положення цієї глави застосовуються до зберігання, яке здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом.

Коментар:

Відносини по зберіганню можуть виникнути, як безпосередньо з договору зберігання, так і безпосередньо в силу законодавчого припису (статті 335, 338, 1283 ЦК України, тощо), а також в межах інших договірних конструкцій: купівлі-продажу за статтями 667, 690 ЦК України, що також підтверджується судовою практикою1, комісії за статтею 1025 ЦК України, підряду за статтею 841 ЦК України, тощо.

____________

1 Постанова Вищого господарського суду України від 27 червня 2006 року у справі N 44/64-05-40/98.

До всіх цих відносин застосовуються положення Глави 66 ЦК України, якщо відповідними законами не передбачено спеціальні умови зберігання.