Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів

1. Положення параграфа 1 цієї глави застосовуються до окремих видів зберігання, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про окремі види зберігання або законом.

Коментар:

Параграфом 1 Глави 66 ЦК України встановлено загальні положення про зберігання, які застосовуються до параграфу 2 та 3 цієї глави, а також інших ніж ЦК України законів, що регулюють відносини зберігання, якщо відповідними нормами в таких законах не встановлено спеціальних правил, що відрізняються від встановлених у параграфі 1 Глави 66 ЦК України.