Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними

1. Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір позики, а час та місце повернення товарів визначаються загальними положеннями про зберігання.

Коментар:

За загальним правилом товарний склад, який прийняв на зберігання товар, не вправі користуватися або розпоряджатися ним, якщо інше не передбачено договором складського зберігання або законом.

Надання товарному складу права користування речами, визначеними родовими ознаками тягне несприятливі податкові наслідки для обох сторін договору складського зберігання, основні з яких викладені у коментарі до статті 944 ЦК України.