Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

1. У разі смерті страхувальника, який уклав договір майнового страхування, його права та обов'язки переходять до осіб, які одержали це майно у спадщину.

В інших випадках права та обов'язки страхувальника можуть перейти до третіх осіб лише за згодою страховика, якщо інше не встановлено договором страхування.

2. У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третьої особи, його права та обов'язки можуть перейти до цієї особи або до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов'язки щодо охорони прав та інтересів застрахованої особи.

Коментар:

Частина перша коментованої статті передбачає наслідки смерті страхувальника - фізичної особи під час дії договору страхування. Такі наслідки залежать від типу укладеного договору страхування. Якщо укладений договір майнового страхування, права та обов'язки страхувальника переходять до спадкоємців померлого, які одержали у спадщину застраховане майно. Якщо спадкоємців декілька, договір страхування перетворюється на зобов'язання з множинністю осіб. Згоди страховика на такого роду заміну страхувальника не потрібно, але новий страхувальник має повідомити його про це.

В інших випадках страхувальник може бути замінений в загальному порядку, передбаченому для уступки права вимоги. Оскільки страхувальник за договором страхування має як права, так і обов'язки, тобто є одночасно і кредитором, і боржником, його заміна допускається виключно за згодою страховика.

В разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь інших осіб (ст. 985 ЦК), договір страхування не припиняється. Права та обов'язки страхувальника можуть перейти до цієї особи. Якщо особа, на користь якої укладено договір страхування, за об'єктивних обставин (вік, стан здоров'я тощо) не може вступити в договір, права та обов'язки страхувальника можуть перейти до її батьків, опікуна або іншої особи, на яку за законом покладено обов'язок щодо охорони прав та інтересів застрахованої особи.