Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника

1. Якщо юридична особа - страхувальник припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов'язки страхувальника переходять до правонаступників.

Коментар:

Коментована стаття відповідає загальним положенням цивільного законодавства щодо припинення юридичної особи з правонаступництвом (ст. 104 ЦК, ст. 59 ГК). Якщо юридична особа - страхувальник припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, її права та обов'язки переходять до правонаступників. В разі якщо правонаступників юридичної особи декілька (наприклад, в разі поділу), права та обов'язки за договором страхування переходять до тієї юридичної особи, до якої перейшла сама річ або майнове право, яке є об'єктом страхування.