Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності

1. Права та обов'язки страхувальника - фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, здійснюються її опікуном з моменту визнання особи недієздатною.

Договір страхування відповідальності фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, припиняється з моменту визнання особи недієздатною.

2. Страхувальник - фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена судом, здійснює свої права та обов'язки страхувальника лише за згодою піклувальника.

Коментар:

В разі визнання фізичної особи недієздатною (ст. ст. 39 - 41 ЦК), вона втрачає можливість бути самостійним учасником цивільних правовідносин та реалізовувати свої права та обов'язки. В разі якщо така особа на момент набрання законної сили судовим рішенням про визнання її недієздатною була страхувальником за діючим договором страхування, в подальшому її права та обов'язки здійснюються опікуном. Тобто саме опікун в інтересах підопічного має вносити страхові платежі, звертатися до страховика із заявою про здійснення страхових виплат тощо.

Оскільки недієздатна фізична особа є також неделіктоздатною, тобто не може нести відповідальність за завдану нею шкоду, договір страхування відповідальності такої фізичної особи припиняється з моменту з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною.

Страхувальник - фізична особа, дієздатність якої обмежена, здійснює свої права та обов'язки самостійно, але лише за згодою піклувальника. Згода піклувальника може бути оформлена як письмово, так і в інший спосіб.