Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк

1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

2. Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк.

Коментар:

За загальним правилом статті, що коментується, користувач за договором комерційної концесії має право на укладення договору на новий строк на тих же умовах. При цьому користувач повинен належним чином виконувати свої обов'язки за попереднім договором.

Слід відзначити, що правоволоділець звільняється від обов'язку поновити договірні відносини з користувачем, наприклад, в тому випадку, коли він не бажає в майбутньому укладати договір комерційної концесії ні з жодною особою.

Умови заново укладеного договору комерційної концесії повинні бути не менш сприятливими для користувача, а ніж умови договору, строк чинності якого закінчився.