Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця

1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.

У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

Коментар:

Коментована стаття регулює відносини у випадку зміни торговельної марки або іншого позначення правоволодільця. Зміна торгівельної марки або іншого позначення обумовлює зміну самого предмета договору комерційної концесії. В такому випадку користувач наділяється правом на власний розсуд або продовжити відносини за договором, або вимагати припинення дії договору. У випадку продовження договірних відносин до користувача переходить право на використання торговельної марки або іншого позначення правоволодільця, одночасно користувач набуває право вимагати зменшення належної володільцеві прав плати.

Також користувач наділяється правом на розірвання договору оскільки зміна торгівельної марки або іншого позначення є спеціальною підставою для розірвання договору комерційної концесії. У випадку розірвання договору за вказаними причинами, користувач має також право на відшкодування завданої у зв'язку з цим шкоди.