Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії

1. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення настають наслідки, передбачені частиною третьою статті 1126 чи статтею 1128 цього Кодексу.

Коментар:

Слід відзначити, що за договором комерційної концесії можуть передаватись виключні права, які мають як строковий, так і безстроковий характер. Так, наприклад, права на фірмове найменування існують стільки, скільки існує сама юридична особа, якій воно належить. Права на торгівельну марку обмежуються десятьма роками і можуть бути продовжені кожний раз на десять років.

В коментованій статті мова іде про припинення строкових прав. Слід відзначити, що припинення такого права не є підставою для припинення існування зобов'язання за договором комерційної концесії. Так, наприклад, припинення строку дії патенту є підставою для їх вільного використання. Зазначені обставини засвідчують зміну предмета договору, тобто зобов'язання продовжує існування в зміненому вигляді по відношенню до прав, що збереглися.

Зазначена зміна договору тягне, як наслідок, зміну умов про ціну договору, шляхом її зменшення, а також припиняє ті умови договору, які стосуються прав, що припинили існування. Такі зміни мають бути узгоджені в умовах договору.