Стаття 1132. Договір простого товариства

1. За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Коментар:

Просте товариство не є юридичною особою, у зв'язку із чим з метою податкового обліку прирівнюється до "умовної особи"1. На думку ДПА, просте товариство, як і спільна діяльність загалом, взагалі не визнається суб'єктом господарювання2. У зв'язку із цим, податківцями ставиться під сумнів можливість отримання таким товариством торгового патенту. Із наведеного висновку, натомість, не випливає, що метою простого товариства не можуть бути види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню - торговий патент може бути придбано однією із сторін договору. Аналогічним чином вирішується питання заняття простим товариством ліцензованими видами діяльності3.

____________

1 Лист Державної податкової адміністрації України від 13.10.2005 р. N 945/10/31-106.

2 Лист Державної податкової адміністрації України від 26.06.2006 р. N 6962/6/15-0416.

3 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.04.2002 р. N 4-452-557/1966. 

Спільна діяльність у формі простого товариства не має права на фірмове найменування, відтак перед третіми особами сторони договору виступають під власними іменами або назвами.

Договір простого товариства, як і усі договори про спільну діяльність, може бути дво- або багатостороннім. Сторонами договору простого товариства, метою якого є отримання прибутку, можуть бути тільки фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Необхідними умовами договору простого товариства є об'єднання вкладів учасників та спільна діяльність з комерційною або іншою метою. До договору простого товариства застосовуються положення § 1 Глави 77 ЦК України, зокрема, щодо форми, умов договору про спільну діяльність, а також мету останньої.

У відповідності до ст. 1142 ЦК України, договір простого товариства може бути укладений на визначений строк, безстроково, а також під скасувальною умовою, якою виступає досягнення мети спільної діяльності.