Стаття 1133. Вклади учасників

1. Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

2. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками.

Коментар:

1. Необхідно зауважити, що окреслене частиною першою коментованої статті коло об'єктів цивільних прав, які можуть бути вкладом учасника спільної діяльності, звужується положеннями інших законодавчих актів. Так, зокрема, вітчизняне податкове законодавство вкладами учасників спільної діяльності визнає кошти або інше майно1, а також результати робіт та послуг2, оминаючи немайнові цінності. Утім, позиція щодо можливості внесення до спільної діяльності нематеріальних активів, зокрема, ділової репутації, підтримується Міністерством фінансів України3.

____________

1 Підп. 4.2.5, 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, підп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР.

2 Абз. 3 підп. 3.2.8 п. 3.2 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. N 168/97-ВР.

3 Лист Міністерства фінансів України від 10.11.2006 р. N 31-34000-207-10/23936.

Спірним є питання відносно внесення до спільної діяльності окремих видів майнових прав, зокрема, права на користування нафтогазоносними надрами, посвідченого спеціальним дозволом. Проти такої можливості виступають ДПА України4, Мінюст5, Мінпаливенерго6, Мінекономіки7, Мінфін8, зазначаючи, що вищевказане право є обмежено оборотоздатним, у зв'язку із законодавчою забороною внесення до спільної діяльності спеціального дозволу, який його посвідчує9. Наведена позиція, однак, не виключає застосування договорів простого товариства у сфері нафтогазовидобування: право користування надрами не обов'язково вноситиметься до спільної діяльності, а видобуток здійснюватиме один з її учасників, який має відповідний дозвіл10.

____________

4 Листи Державної податкової адміністрації України від 23.04.2007 р. N 419/3/99-1 та від 31.05.2007 р. N 550/3/15-0311.

5 Лист Міністерства юстиції України від 16.05.2007 р. N 23-9-4411.

6 Лист Міністерства палива та енергетики України від 22.05.2007 р. N 02/31-1603.

7 Лист Міністерства економіки України від 23.05.2007 р. N 97-23/3218.

8 Лист Міністерства фінансів України від 25.05.2007 р. N 31-15060-03/1-18/10757.

9 Ч. 4 ст. 14 Закону України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р. N 2665-III.

10 Ст. 49 Закону України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р. N 2665-III.

Оскільки внесення учасником вкладу до спільної діяльності відображається в його податковому обліку в порядку, встановленому для продажу товарів (результатів робіт, послуг), то вартість зазначеного вкладу, зафіксована в договору простого товариства, включається до складу валового доходу такого учасника та, одночасно, до складу валових витрат учасника, уповноваженого на ведення спільних справ11. При цьому, внесення вкладу вважається поставкою товарів (робіт, послуг), відтак оподатковується податком на додану вартість в загальному порядку12. В такому випадку, у учасника, уповноваженого на ведення спільних справ, виникає право на податковий кредит13.

____________

11 П. 12 Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 р. N 571.

12 Листи Державної податкової адміністрації України від 31.05.2007 р. N 10862/7/16-1517-15, від 04.10.2004 р. N 19107/7/15-2417-26 та від 07.07.2000 р. N 4803/5/16-1218.

13 Лист Державної податкової адміністрації України від 23.11.2005 р. N 23436/7/23-1017-170.

2. ЦК України закріплює презумпцію рівності вартості вкладів учасників простого товариства, якщо інше не випливає із договору або фактичних обставин. На практиці, сторони в договорі, як правило, відступають14 від зазначеної презумпції. Фактичними обставинами, які впливають на збільшення розміру вкладу, може бути, наприклад, здійснення невідокремлюваних поліпшень виділеного для спільної діяльності майна за власний рахунок одного з учасників15.

____________

14 Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2007 р. у справі за N 16/459-05-10489.

15 Постанова Вищого господарського суду України від 12.07.2006 р. у справі N 2-8/12484-05.