Стаття 1136. Право учасника на інформацію

1. Кожний учасник договору простого товариства має право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ учасників. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за погодженням учасників, є нікчемною.

Коментар:

Із веденням спільних справ учасників простого товариства пов'язане право кожного з них на інформацію. Так, зокрема, за умови уповноваження одного з учасників простого товариства на ведення податкового обліку результатів спільної діяльності, іншим учасникам має бути забезпечена можливість ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ з метою уникнення помилкового визначення податкових зобов'язань кожного з них, належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. З цією метою доцільно передбачити у договорі простого товариства строки надання та обсяг вищенаведеної інформації.