Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора

1. Кредитор учасника договору простого товариства має право пред'явити вимогу про виділ частки учасника у спільному майні відповідно до положень цього Кодексу.

Коментар:

На частку учасника простого товариства у спільному майні може бути звернено стягнення за його зобов'язаннями, не пов'язаними із веденням спільної діяльності, лише у випадку недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредитора. З цією метою останній вправі вимагати виділу зазначеної частки в натурі.

Оскільки виділене з метою ведення спільної діяльності майно перебуває у спільній частковій власності учасників простого товариства, то на вищевказані відносини поширюється дія ст. 366 ЦК України, яка встановлює загальний порядок звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. В тому випадку, якщо виділ в натурі частки із спільного майна має наслідком зміну його призначення або проти цього заперечують інші учасники, спір вирішується судом. За таких обставин, кредитор має право вимагати продажу учасником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу. При цьому має бути враховане встановлене ст. 362 ЦК України право переважної купівлі частки у спільному майні інших учасників простого товариства. Порушення зазначеного права надає іншим учасникам право звернутися із позовом про переведення на них прав та обов'язків покупця частки у спільному майні.

У разі відмови учасника-боржника від продажу своєї частки у спільному майні або відмови інших учасників від її придбання, кредитор має право вимагати продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов'язків такого боржника, з проведенням відповідного перерахунку.