Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений

1. Якщо договір простого товариства не був припинений за заявою учасника про відмову від подальшої у ньому участі або у разі розірвання договору на вимогу одного з учасників, учасник, участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в договорі простого товариства як учасника договору.

Коментар:

Закріплений ч. 3 ст. 1141 ЦК України принцип солідарної відповідальності за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб у разі припинення договору простого товариства отримав розвиток у коментованій статті щодо учасників, які відмовились від подальшої участі у зазначеному договорі простого товариства або на вимогу яких він був розірваний. Так, припинення участі у договорі простого товариства, чинність якого було збережено за домовленістю сторін після виходу одного з учасників або розірвання вказаного договору на його вимогу, не звільняє такого учасника від відповідальності перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в договорі простого товариства.