Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс

1. Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ.

Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною.

2. Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.

Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс.

3. Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до статті 344 цього Кодексу (набувальна давність).

Коментар:

1. Якщо роботи, надані на конкурс, не одержали відзнаки, у засновника немає наміру здійснювати їх подальше використання, або не було досягнуто згоди щодо такого використання (ч. 2, 3 ст. 1156 ЦК України), вони підлягають поверненню учасникові.

2. ЦК України у ст. 1157 закріплює принцип презумпції збереження повного права власності учасника на річ, подану на конкурс. Така презумпція діє протягом місяця від дня оголошення результатів учасникові. Якщо протягом цього строку учасник не пред'явив вимогу про повернення речі, він не втрачає право власності, проте засновник набуває право володіння річчю. Разом з тим учасник зберігає право вимагати повернення йому цієї речі в подальшому в будь-який час.

3. ЦК України вирішує також питання про юридичну долю речі у випадку, коли учасник конкурсу не пред'явив вимогу про повернення речі, поданої на конкурс. У такому разі засновник може набути право власності на цю річ за давністю володіння на підставах та в порядку, визначених у ст. 344 ЦК України.