Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори

1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори в разі:

1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання;

2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;

3) відсутності представника недієздатного кредитора.

2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому законом, про внесення боргу у депозит.

 

Коментар:

 

Одним із способів виконання грошових зобов'язань або зобов'язань по передачі цінних паперів є внесення цих об'єктів у депозит нотаріуса. Застосування цих способів є можливим не завжди, а тільки у випадках, встановлених коментованою статтею. До таких випадків відноситься:

1) відсутність кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання. За загальним правилом ст. 632 ЦК місцем виконання грошового зобов'язання є місце проживання або місцезнаходження кредитора. Отже якщо кредитор змінить місце проживання (місцезнаходження) та не повідомить про це боржника, останній може внести належні з нього гроші або цінні папери в депозит нотаріуса. Така саме можливість з'являється у боржника, якщо кредитора немає в будь-якому іншому місці виконання зобов'язання, визначеному сторонами в договорі.

2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку. В даному випадку мова йдеться про неприйняття саме належного виконання, оскільки відмова від прийняття виконання, проведеного із недоліками (наприклад, несвоєчасно), може бути правом кредитора. Іншим простроченням з боку кредитора або уповноваженої особи може бути неповідомлення або невірне повідомлення платіжних реквізитів, ненадання необхідних документів тощо).

3) відсутність представника недієздатного кредитора. За загальним правилом ст. 41 ЦК недієздатна фізична особа не може бути учасником цивільного обороту. Зокрема, недієздатна особа не вправі приймати виконання грошового зобов'язання. Від її імені в цивільному оборот діє опікун, відсутність якого у місці виконання є підставою для внесення належних до передачі грошей або цінних паперів в депозит нотаріуса.

Прийняття в депозит грошей або цінних паперів можуть здійснювати як державні нотаріальні контори (п. 16 ст. 34 Закону України "Про нотаріат"), так і приватні нотаріуси (ст. 36 Закону України "Про нотаріат") та консульські установи України (п. 12 ст. 38 Закону України "Про нотаріат").

Порядок прийняття нотаріусами грошових коштів або цінних паперів в депозит встановлюється Розділом 31 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5. Прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов'язання за заявою заінтересованої особи. Нотаріус видає особі, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, квитанцію про внесок. Про надходження грошових сум і цінних паперів нотаріус повідомляє кредитора і на його вимогу видає йому належні грошові суми або цінні папери. Якщо боржник не вказав адресу кредитора і нотаріусу ця адреса невідома, боржник попереджається, що повідомлення кредитора про внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов'язком.