Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання

1. Альтернативним є зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

 

Коментар:

 

Коментована статті надає визначення альтернативного зобов'язання, під яким розуміється зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій, тобто альтернативними є зобов'язання, в яких є не один, а декілька предметів, причому передача будь-якого з цих предметів буде вважатися належним виконанням. Наприклад, жінка домовляється з салоном вечірніх суконь про те, що візьме на прокат або придбає якусь сукню, не вказуючи, яку конкретно, оскільки всі сукні є приблизно однієї якості. Таким чином предметом такого зобов'язання будуть всі сукні, які є в салоні, але переданою буде лише одна сукня, яку належить обрати.

Право вибору за загальним правилом належить боржнику. Однак законом, умовами зобов'язання або звичаями ділового обороту може бути передбачене право саме кредитора здійснювати одне з якихось дій на свій вибір. Наприклад, особа, яка виграла в лотерею якийсь речовий приз, вправі отримати цю річ або її вартість в грошовому еквіваленті.

В разі загибелі одного з предметів виконання в альтернативному зобов'язанні до здійснення вибору, можливість виконання такого зобов'язання буде залежати від того, який вибір буде зроблено уповноваженою особою. Так, якщо буде обраний той предмет, який залишився, зобов'язання зберігається. Якщо ж вибір буде зроблено на користь предмету, який загинув, зобов'язання припиниться внаслідок неможливості виконання.