Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників

1. Якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов'язок у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

 

Коментар:

 

Коментована стаття містить загальне правило виконання зобов'язання, в якому на стороні боржника та/або кредитора беруть участь декілька осіб. Така можливість передбачена частиною 2 ст. 510 ЦК та означає, що має місце множинність осіб у зобов'язанні. В залежності від того, на якій стороні є множинність, її поділяють на активну, пасивну та змішану. Активна множинність передбачає участь кількох осіб на стороні кредитора, пасивна - участь кількох осіб на стороні боржника, а змішана - участь кількох осіб на стороні як кредитора, так і боржника.

За загальним правилом коментованої статті зобов'язання з множинністю осіб за суттю виконання є частковим або дольовим. Це означає, що кожний боржник має обов'язок виконати зобов'язання тільки в певній частці і не несе відповідальність за невиконання зобов'язання іншими боржниками. Так само і кредитор має право вимагати виконання не всього зобов'язання в цілому, а тільки в певній частці.

Частки учасників такого зобов'язання визнаються рівними, якщо інше не передбачене договором або актами законодавства. Так, наприклад, співвласники, які володіють майном на праві спільної часткової власності з нерівними частками, в разі продажу такого майна будуть співкредиторами та співборжниками з нерівними частками, що дорівнюють їх часткам у праві власності на майно.

За своєю структурою часткове зобов'язання із множинністю осіб є близьким до зобов'язань з одним боржником або одним кредитором. Якщо один із співборжників виконав свій обов'язок або один із співкредиторів отримав на свою користь виконання, він вибуває із зобов'язання. Зобов'язання для цієї особи припиняється. В цілому часткове зобов'язання із множинністю осіб припиняється після його повного виконання останнім із боржників та отриманням виконання останнім із кредиторів.