Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів

1. У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу у повному обсязі.

До пред'явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник має право виконати свій обов'язок будь-кому із них на свій розсуд.

2. Боржник не має права висувати проти вимоги одного із солідарних кредиторів заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах боржника з іншими солідарними кредиторами, в яких цей кредитор не бере участі.

3. Виконання боржником свого обов'язку одному із солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних кредиторів.

4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між ними.

 

Коментар:

 

Коментована стаття встановлює правила виконання зобов'язання, в якому має місце активна солідарна множинність, тобто є декілька кредиторів, вимоги яких є солідарними в силу договору або закону.

В даному випадку належним виконанням буде як виконання, зроблене боржником на користь будь-якого кредитора в повному обсязі, так і виконання всім кредиторам у відповідній частці. При чому навіть до пред'явлення кредиторами вимоги боржник вправі здійснити виконання будь-якому з них на свій розсуд.

В свою чергу кожний з кредиторів має право вимагати від боржника виконання зобов'язання як в повному обсязі, так і у будь-якій частці.

Під час виконання взаємовідносини боржника з кожним із кредитор є особистими. Тобто боржник вправі висувати проти кожного з солідарних кредиторів тільки ті вимоги, які випливають із їх відносин. Боржник не вправі висувати вимоги, які випливають із його відносин з одним із співкредиторів, до інших співкредиторів. Разом з тим, боржник може висувати проти вимог будь-якого з кредиторів заперечення, які випливають із змісту зобов'язання в цілому. Наприклад, боржник вправі вимагати від кредиторів зменшення ціни за житловий будинок в разі виявлення в ньому прихованих недоліків.

Якщо боржник здійснив виконання в повному обсязі на вимогу одного з солідарних кредиторів, зобов'язання для нього припиняється. Він вже не зобов'язаний задовольняти вимоги інших кредиторів. В свою чергу той із солідарних кредиторів, який отримав від боржника виконання в повному обсязі, сам становиться боржником інших солідарних кредиторів. Це зобов'язання (в разі наявності кількох кредиторів, які не отримали виконання), вже має дольовий характер. Кредитор, який отримав виконання, зобов'язаний за вирахуванням долі, що належить йому самому, відшкодувати належне іншим кредиторам, як правило, в рівних частках, якщо інше не встановлено договором між ними.