Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників

1. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

2. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

3. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере участі.

4. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає механізм реалізації вимог кредитора в разі солідарності боржників, який побудований за принципом "один за всіх та всі за одного". Кредитор може пред'явити вимогу до всіх співборжників разом або до кожного з них як повністю, так і в частині боргу.

В разі якщо кредитор звернувся з вимогою до одного із солідарних боржників, але не отримав від нього виконання взагалі або в якійсь частині, він вправі звернутися із вимогами до будь-якого з інших солідарних боржників.

Будь-який із солідарних боржників вправі захищатися від вимог кредитора, посилаючись на обставини, о виникли із правовідношення, яке зв'язує даного боржника та кредитора. Наприклад, кредитор простив борг одному із боржників. Якщо в подальшому до співборжників буде пред'явлена вимога кредитором, той боржник, якому кредитор простив борг, вправі висувати проти кредитора заперечення, які засновані на прощенні боргу. Разом з тим, боржник не вправі висувати проти кредитора заперечення, і є у інших боржників та засновані на їх відносинах з кредитором. Так, якщо у якогось із співборжників є зустрічна однорідна вимога до кредитора, тільки він сам може пред'явити кредитору цю вимогу. Жодний інший боржник не вправі посилатися на такі заперечення з метою звільнення від обов'язку виконати зобов'язання.

Жодний солідарний боржник, навіть той, який частково виконав зобов'язання, не вибуває із зобов'язального правовідношення до моменту повного погашення вимог кредитора. Тільки стовідсоткове задоволення вимог кредитора припиняє зобов'язання між ним та солідарними боржниками.