Стаття 567. Оплата послуг гаранта

1. Гарант має право на оплату послуг, наданих ним боржникові.

 

Коментар:

 

1. Нова конструкція гарантійних зобов'язань у ЦКУ передбачає оплатний характер гарантії та надає гаранту право на отримання винагороди від принципала за надані гарантійні послуги.

Питання розміру та порядку здійснення оплати доцільно оговорювати у договорі про надання гарантії, який укладається між гарантом і принципалом. Проте якщо сторони не включили подібну умову до договору, слід керуватися ч. 4 ст. 632 ЦКУ, згідно з якою, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена із врахуванням його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

2. При визначенні розміру, підстав та порядку оплати слід виходити з того, що ці питання повинні визначатися у договорі про надання гарантії за згодою сторін. Розмір плати може залежати від конкретної ситуації, умов видачі гарантії, наявних ризиків гаранта і т. д. Винагорода може складати фіксований процент від гарантійної суми (комісійна винагорода) або визначатися в твердому наперед встановленому розмірі.