Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання

1. Зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.

 

Коментар:

 

Обставини, які викликають неможливість виконання, можуть бути як юридичними (заборона певної діяльності), так і фактичними (загибель індивідуально визначеної речі, яка мала б бути об'єктом виконання). Головна умова полягає в тому, що за такі обставини не буде відповідати жодна із сторін зобов'язання. Тому, якщо загибель речі виявилася наслідком навмисних дій боржника, правовий зв'язок між сторонами не припиняється абсолютно, а трансформується у відносини з приводу відшкодування збитків.