Стаття 629. Обов'язковість договору

1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

 

Коментар:

 

Дана стаття встановлює загальний принцип обов'язковості договору. Укладення договору передбачає, що він відповідає встановленим законодавством вимогам, і умови договору не суперечать положенням нормативно-правових актів. Отже, належним чином укладений договір є обов'язковим для сторін і повинен добросовісно виконуватись.