Стаття 632. Ціна

1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.

У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

 

Коментар:

 

Ціна є однією із найважливіших умов відплатного договору. Сторони мають право встановлювати ціну в договорі на власний розсуд. В окремих випадках, визначених законом, в договорах застосовуються ціни, що встановлені або регулюються уповноваженими на те органами. Тобто держава або уповноважені нею органи можуть встановлювати фіксовані ціни у вигляді граничного рівня цін або рівня рентабельності тощо.

Слід відзначити, що ЦК в ст. 691 встановлює загальні вимоги до ціни товару за договором-купівлі продажу. Також ЦКУ статтею 843 встановлює правило, відповідно до якого, якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи, з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Дані норми мають істотне значення для вирішення питання про ціну, у випадках невстановлення ціни у відповідному договорі.

Частина 2 ст. 632 надає сторонам можливість включення в договори умови про порядок і підстави зміни ціни під час виконання договору. Для можливості зміни ціни в договорі повинна обов'язково бути зазначена така умова.

Ціна договору не може змінюватись після його виконання.

Частина 4 коментованої статті встановлює загальне правило, за яким у випадках, коли умови договору та законодавство не дає можливості визначити ціну майна, що продається, вважається, що майно повинно бути проданим за ціною, яка в момент укладення договору зазвичай стягується за аналогічне майно за таких самих умов продажу.