Стаття 636. Договір на користь третьої особи

1. Договором на користь третьої особи є договір, в якому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.

2. Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із суті договору.

3. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися своїм правом сторони не можуть розірвати або змінити договір без згоди третьої особи, якщо інше не встановлено договором або законом.

4. Якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй на підставі договору, сторона, яка уклала договір на користь третьої особи, може сама скористатися цим правом, якщо інше не випливає із суті договору.

Коментар:

За договором на користь третьої особи боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок не на користь кредитора, а на користь третьої особи, встановленої в договорі або не встановленої в ньому. Визначення третьої особи в договорі не є обов'язковим для такого роду договорів. До такого виду договорів можна віднести договір перевезення (ст. 908 ЦКУ), договір страхування (ст. 979 ЦКУ) та інші.

У випадку, коли третя особа відмовляється від права, наданого їй договором, такий договір стає звичайним договором між боржником та кредитором без обтяжуючих ознак, якщо інше не випливає із суті самого договору.