Мы ВКонтакте

Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 404 Цивільного процесуального кодексу України

Заява за підсудністю подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

На нашу думку, якщо апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив нове або закрив провадження у справі, заява повинна теж подаватися до суду першої інстанції, оскільки саме в цьому суді повинна зберігатися справа.