Стаття 81. Термін затримання суден і вантажів

Розпорядження начальника морського порту про затримання судна або вантажу на морські вимоги, зазначені у статті 80 цього Кодексу, дійсне протягом трьох діб. Якщо протягом визначеного терміну не прийнято рішення суду, господарського суду або Морської арбітражної комісії про накладення на судно чи вантаж арешту, вони підлягають негайному звільненню.

Коментар:

В коментованій статті наводиться строк, на який може бути здійснено затримання судна чи вантажу та наслідки такої затримки.

Нами вже зазначалося, що інститут затримки іноді пов'язується з інститутом арешту, проте арешт, як правило, є наслідком затримання судна чи вантажу. Згідно коментованої статті строк затримки - три доби, що становить 72 години, після спливу якого можна очікувати такі наслідки: (а) негативний - накладання арешту на судно чи вантаж, (б) за умов відсутності постанови суду про накладання арешту - позитивний наслідок - звільнення судна чи вантажу від затримки.