Стаття 114. Відповідальність служби регулювання руху суден за аварії

Відповідальність за аварії, що сталися з вини лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, несе відповідний порт, у підпорядкуванні якого перебуває служба регулювання руху суден.

Ця відповідальність обмежується розміром аварійного фонду служби регулювання руху суден, що утворюється з 10 відсотків відрахувань від сум зборів, що надійшли в календарному році, який передував аварії.

Коментар:

Коментована стаття в загальному вигляді встановлює відповідальність за аварії, що сталися з вини лоцмана-оператора служби регулювання руху суден (далі - СРРС). В даному випадку, відповідальність несе не лоцман-оператор, а відповідний порт, у підпорядкуванні якого перебуває служба регулювання руху суден. Ця відповідальність обмежується розміром аварійного фонду СРРС, що утворюється з 10 відсотків відрахувань від сум зборів, що надійшли в календарному році, який передував аварії.

Вказане положення відповідає загальним положенням про відповідальність юридичної особи, що закріплені в цивільному законодавстві України. За загальним правилом, в подальшому порт може звернутися із відповідною регресною вимогою до лоцмана-оператора в порядку, визначеному діючим законодавством України, адже відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року "Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден" на лоцмана-оператора покладається відповідальність за: невиконання або неякісне виконання своїх службових обов'язків; відповідність прийнятих ним рішень вимогам законодавства з питань безпеки мореплавства; дотримання трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.